De onbeschofte afwijzingen van het Groningse Opperwezen Geertzen

Omdat ik in januari 2019 mijn amputatiewens bij Serné op tafel gooide, heb ik direct bij hem een verwijzing gevraagd voor het MRC (Militair Revalidatie Centrum) in Doorn voor revalidatie en protheses. En die verwijzing kreeg ik.

Dr. v.d. Meer van het MRC

Daar op gesprek bij de nogal koude revalidatiearts dr. v.d. Meer, bleek zijn twijfels te hebben over mijn amputatiewens. Hij wil een Second Opinion van Prof. dr. Geertzen in UMCG Groningen. Die schijnt dé arts, ofwel dé God in Nederland te zijn bij amputaties en CRPS.

Ik was hier niet zo blij mee, want het betekende vertraging. Maar gezien de complexiteit begreep ik het wel. Dr. v.d. Meer schrijft (pas na 2 weken, terwijl ik om spoed vroeg) de verwijzing met vette letters: ‘Ik verzoek het UMCG mevrouw op te roepen voor een consult bij Prof. dr. Geertzen’.‘Ik stuur vele documenten richting Groningen’

Om Geertzen zo compleet mogelijk te informeren (want dr. v.d. Meer kende mij verder niet), stuurde ik vele documenten, rapporten en overzichten richting Groningen.

De afwijzing van onze Hemelse Vader Geertzen sloeg in als een bom

En toen kwam op 12 maart zijn reactie. In slechts 4 alinea’s las ik hoe hij zich ervan af maakte. Hij ‘onderbouwde’ als volgt:

  • M.b.t. Erythromelalgie kan hij niets vinden van genetisch onderzoek. Daarbij zijn er alleen symptomatisch behandelmethoden voor EM.
  • Hij kan niet zien welke medicatie en behandelingen al zijn gegeven en wat mijn ‘compliance’ was.
  • Gezien mijn voorgeschiedenis met fibromyalgie, IBS (!) en hyperventilatie (!), kunnen er nevensymptomen zijn die zij niet kunnen verklaren. De behandeling is dan symptomatisch en vraagt grote ‘compliance’.
  • Zij denken dat ik meer gebaat ben bij een chronisch pijnprogramma.

Mijn reactie

Uiteraard schrijf ik een pittige brief richting het Noorden. Want waarom word ik niet opgeroepen voor een gesprek? Je mag toch aannemen dat een arts als hij een ingewikkelde casus als ik juist wil zien? Ik ben niet bepaald een standaard geval.‘Alle communicatie verloopt via uw verwijzer’

Maar alles wat ik ontvang, is een ijskoude email van zijn secretaresse van 2 regels: ‘alle communicatie verloopt via uw verwijzer’.

‘Arrogante mensen zijn mensen die hun onzichtbare piëdestal overal met zich meedragen.’
– Lady Linn

Uit alle punten van Godheid Geertzen blijkt dat hij er geen zin in heeft. Daarbij schrijft hij onwaarheden.

Mijn reactie op zijn brief

  • Het genetisch onderzoek is wel in AMC afgenomen maar is, blijkt later, kwijtgeraakt. Sérne heeft die herhaald.
  • M.b.t. de behandelmethoden voor EM: het is überhaupt de vraag of ik EM heb. In de rapporten wordt CRPS ook genoemd.
  • Ik heb overzichten toegestuurd met al mijn medicaties en behandelingen. Heeft hij de stukken niet goed doorgelezen?
  • Proef ik twijfels m.b.t. mijn compliance? Waar baseert hij dat op als hij mij niet gezien heeft?
  • Mijn fibromyalgie en hyperventilatie (!) stamt uit de jaren ’80/’90 en is allang niet meer van toepassing. Wat heeft dit met mijn huidige invaliditeit te maken?
  • In 2016 is een revalidatieprogramma gefaald door de warmte (staat ook in mijn dossier).

Zaligmaker Geertzen is gespecialiseerd in CRPS, dus hij moet weten dat mijn klachten ook in de CRPS hoek kunnen vallen. Kortom, hij heeft er duidelijk geen zin in. Dr. v.d. Meer weet het ook niet meer, en verwijst me terug naar Serné.

De Third Opinion verzoek van Serné

Tegelijkertijd schakel ik door naar plan C’Zoals ik al schreef is de verwijzing van dr. Serné naar het UMCG niet soepeltjes verlopen. Maar uiteindelijk ontvangt Alvader Geertzen in augustus dit derde verzoek, waarbij ik zelf nog de laatste rapporten stuur, inclusief het psychiatrisch rapport.

Doorvechtend schakel ik tegelijkertijd door naar plan C, en vraag Serné een verwijzing naar het Radboud, dr. Frölke. Lees hier hoe ik ook daar ook ijskoud en niet onderbouwd word afgewezen! (Note: Frölke heeft overleg gehad met Geertzen…)

Onbeschofte Geertzen stuurt een kopie

Toen dr. Serné in september belde dat hij een brief van de Almachtige had ontvangen was hij verward. Want die brief zat al in mijn dossier. Het bleek dat (de secretaresse van) het Opperwezen Geertzen een ijskoud een kopie had gemaakt van de brief naar dr. v.d. Meer (maart 2019), en had doorgestuurd naar Serné. Zonder enige aanvullende tekst.‘Zeer ongebruikelijk, ongepast, belachelijk, ernstige tekortkoming’

We waren allebei even uit het veld geslagen. Serné noemde dit ‘zeer ongebruikelijk, ongepast, belachelijk, ongelooflijk en een ernstige tekortkoming’. Sterker nog, ik vind het een belediging voor Serné zelf. We hebben het namelijk niet over een schaafwondje.

Keywords

Keywords voor de handelswijze van Geertzen? Onbeschoft, lomp, blind, respectloos, belachelijk, ontstellend, onbehouwen, genadeloos, spijkerhard, onprofessioneel, verontrustend. En vooral gezien mijn fysieke situatie, medisch zéér onverantwoord.

Geertzen is voor mij een reus op lemen voeten. Dit krijgt nog een flink staartje kan ik je zeggen.

Schrijf een reactie